Poslední aktualizace
22.12. 2021
(00:14 hod)TOPlist 


...zpět na "úřední desku" / ...do sekce "aktuálně"

Úřední deska OÚ Soběraz: Ostatní dokumenty

rok 2021:

22.12. - SO Brada: Plán inventur na rok 2021

22.12. - SO Brada: Rozpočtové provizorium SO Brada na rok 2022

22.12. - SO Brada: Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024

22.12. - SO Brada: Dotační program KHK - Podpora svazku obcí

21.12. - ERÚ: Informace a manuál pro místní samosprávy

21.12. - ERÚ: Leták - Senioři

21.12. - MPO: Energetika - Informace pro zákazníky

21.12. - MPSV: Pomoc s úhradou nákladů na bydlení

24.11. - Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření

15.11. - MěÚ Jičín - Příručka - Jak správně topit

15.11. - MěÚ Jičín - Pozvánka na konzultační seminář pro občany na téma „kotlíkové dotace“

27.10. - MěÚ Jičín - Stavební úřad: Oznámení o konání veřejného ústního jednání
              (Hasičská zbrojnice - stavební povolení)


27.10. - MěÚ Jičín - Stavební úřad: Změna termínu jednání (Hasičská zbrojnice - stavební povolení)

08.10. - MěÚ Jičín - odbor životního prostředí: Ochranná zeleň p.č. 190/2 - Rozhodnutí

08.10. - MěÚ Jičín - odbor životního prostředí: Ochranná zeleň p.č. 190/2 - Zápis ze šetření na místě

03.07. - Dražební vyhláška - Oznámení o dražbě

18.06. - Charita Jičín - Nabídka pomoci seniorům a nemocným

08.06. - Návrh závěrečného účtu SO Brada 2020

26.05. - Veřejná vyhláška: MěÚ Jičín: Oprava komunikace III/ 2864 Těšín - Soběraz - Radim

26.05. - Rozhodnutí: MěÚ Jičín: Oprava komunikace III/ 2864 Těšín - Soběraz - Radim

19.05. - Veřejná vyhláška: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
              v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)


09.04. - Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK a
              Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK a
              Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1, 2, 3 a 4


17.03. - Veřejná vyhláška: MěÚ Jičín-Odbor dopravy - Stavební povolení - silnice III/2864 (Těšín - Dřevěnice)

16.03. - Pozvánka k veřejnému projednání záměru "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"

10.01. - Veřejná vyhláška: MěÚ Jičín-Odbor dopravy - Oprava silnice III/2864 (Těšín - Dřevěnice)


rok 2020:

01.11. - Zdůvodnění opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

20.10. - Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK
              a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území (10/2020)


06.10. - Koronavirus: Nařízení KHSHK č. 1/2020

06.10. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opetření

06.10. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu

17.06. - Veřejná vyhláška k aktualizaci zásad územního rozvoje LK

17.06. - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje LK

21.05. - Poděkování hejtmana KHK Jiřího Štěpána

24.03. - Koronavirus: Doporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků

18.03. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR - Vyhlášení nouzového stavu

18.03. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR - Opatření o zákazu škoní docházky

18.03. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR - Opatření o zákazu pořádání kulturních a dalších akcí

18.03. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR - Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

18.03. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR - Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

18.03. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR - Opatření v mezinárodní osobní dopravě

18.03. - Koronavirus: Usnesení vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu

18.03. - Koronavirus: Rozhodnutí hejtmana KHK - Používání chranných prostředků dýchacích cest

18.03. - Koronavirus: MZČR - Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

18.03. - Návrh rozpočtu SO Brada na rok 2020

07.03. - Koronavirus: KHSHK - Doporučení osobám cestujícím z Itálie

27.02. - Koronavirus: KHSHK - Co dělat? Informace pro cestovatele


rok 2019:

05.07. - Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK a
           Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK a
           Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2


28.05. - Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK
              a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území


06.05. - Veřejná vyhláška - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

06.05. - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019

06.05. - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019


rok 2018:

04.10. - Dokument ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci + příloha

25.09. - Pozvání na připomínku 100. výročí konce 1.světové války a vzniku republiky

25.09. - Program připomínky 100. výročí konce 1.světové války a vzniku republiky

26.07. - Rozhodnutí hejtmana KHK - klimatické podmínky

05.06. - Návrh závěrečného účtu SO Brada 2017

22.02. - Schválený rozpočet SO Brada na rok 2018

14.02. - Vyhláška KÚKHK - Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje

06.02. - Návrh rozpočtu SO Brada na rok 2018


rok 2017:

06.11. - Vyhláška KÚKHK - o doručení návrhu aktualizace č. 1 Zásad územniho rozvoje KHK

23.10. - Vyhláška KÚKHK - o doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územniho rozvoje KHK

12.10. - Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Jičíně (20. a 21.10. 2017)

23.05. - Oznámení o elektronické dražbě

18.05. - Závěrečný účet SO Brada za rok 2016

23.04. - Oprava veřejné vyhlášky MěÚ Jičín - Veřejné projednání změny územního plánu

20.03. - Vyhláška MěÚ Jičín - Veřejné projednání změny územního plánu


rok 2016:

11.12. - Vyhláška KÚKHK - Nový návrh - Aktualizace č. 1 Zásad územniho rozvoje KHK

23.10. - Tisková zpráva generálního finančního ředitelství - spuštění EET

26.09. - Vyhláška KÚKHK - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje

25.07. - Vyhláška MěÚ Jičín - Územní rozhodnutí č. 85/2016

25.07. - Vyhláška MěÚ Jičín - Oprava vyhlášky - rozhodnutí č. 85/2016

25.07. - MěÚ Jičín - Situační výkres širších vztahů

02.06. - Závěrečný účet SO Brada za rok 2015 - první část

02.06. - Závěrečný účet SO Brada za rok 2015 - druhá část

02.06. - Závěrečný účet SO Brada za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

03.05. - Preventivní oznámení OSH Jičín

25.01. - Vyhláška KHK o doručení návrhu Aktualizace č. 1

25.01. - Vyhláška MěÚ Jičín - oznámení zahájení územního řízení


rok 2015:


17.12. - Informace Generálního finančního ředitelství

30.11. - Aktualizace veřejné vyhlášky KHK

20.11. - Prosincová odstávka MěÚ Jičín

31.05. - Závěrečný účet svazku obcí Brada za rok 2014

12.04. - Pozvánka na besedu o exekucích (15.4.2015)


rok 2014:


06.12. - Pozvánka na vánoční koncert v Radimi (14.12.2014)Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

16.10. - Základní registry - Změna bydliště


rok 2013


23.10. - Topná sezóna 2013 - informace (OSH Jičín)

23.10. - Kominické služby - preventivní informace (OSH Jičín)Nabídka města Jičín pro jičínské domácnosti a malé firmy zúčastnit se elektronické aukce a snížit si tak své náklady na elektřinu a zemní plyn

28.06. - Informace o aukci

28.06. - Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy


rok 2012


05.06. - Návrh zadání územního plánu Soběraz

04.06. - Vyhláška - zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Soběraz

06.04. - Vyhláška - elektronické nástroje a úkony


rok 2011


09.12. - Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územ. rozvoje královéhradeckého kraje

20.09. - Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje HKH

20.07. - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

09.06. - Závěrečný účet Svazku obcí Brada za rok 2010

01.05. - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

19.04. - Informace spojené s procesem digitalizace v regionu

08.03. - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (sčítací obvod)


rok 2006


10/06 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Soběraz konaných v říjnu 2006 naleznete "zde", a nebo "zde"