Poslední aktualizace
22.12. 2021
(00:14 hod)TOPlist 


...zpět na "úřední desku" / ...do sekce "aktuálně"

Úřední deska OÚ Soběraz: Územní plán obce Soběraz

rok 2018:

04.06. - Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního plánu obce

04.06. - Územní plán - základní členění

04.06. - Územní plán - hlavní výkres

04.06. - Územní plán - vodní hospodářství

04.06. - Územní plán - energetika

04.06. - Územní plán - prospěšné stavby

04.06. - Územní plán - koordinační výkres

04.06. - Územní plán - širší vztahy

04.06. - Územní plán - zábory půdního fondu

04.06. - Územní plán - textová část - opatření obecné povahy

04.06. - Územní plán - vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

04.06. - Územní plán - vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území